Supervisie: Wat

Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren op eigen werkervaringen. Als supervisor ondersteun ik de ontwikkeling van reflectie op jouw werk en praktijkvoering, van jouw professioneel bewustzijn en van jouw professionele sensitiviteit. Daarnaast is er ruimte voor ethische kwesties en dilemma's uit de praktijk. Via modellering, feedback, observatie en discussie help ik jouw leerproces vormgeven.

Als supervisor help ik om het werk op cognitief en emotioneel niveau te verwerken en ondersteun ik jou bij de ontwikkeling van competenties en vertrouwen in jezelf. Via gedetailleerde bespreking en kritische reflectie van casussen leer je meer over jezelf als psycholoog/orthopedagoog en over jouw manier van werken.

Module voor wie

module werkwijze

module team

Module tarieven