Gezinstherapie: werkwijze

Aanmelding

Het proces begint bij de aanmelding. Een aanmelding kan je telefonisch doen, of via het formulier op deze website. Meer informatie hierover vind je op de pagina 'Maak een afspraak'.

Intake

Na de aanmelding wordt beslist welke therapievorm het meest aangewezen is: individuele- of gezinstherapie.

Het intakegesprek gaat door met de therapeut die het gezin verder zal begeleiden in jullie therapeutisch proces. Na een eerste kennismaking worden de klachten verkend en gaan we samen op zoek naar een of meer afgebakende hulpvragen van het systeem. In het geval van gezinstherapie is het belangrijk dat alle betrokken gezinsleden aanwezig zijn op het intakegesprek zodat de meerzijdige partijdigheid van de therapeut zoveel mogelijk gevrijwaard kan worden. Daarnaast wordt tijdens dit gesprek tijd gemaakt voor wat praktische informatie en afspraken zodat u zich een beeld kan vormen van wat u wel en niet mag verwachten. Na het intakegesprek wordt er zowel bij het gezin als bij de therapeut getoetst of er sprake is van een werkbare therapeutische relatie.

Therapiefase

De therapiefase ziet er voor elk gezin wat anders uit. Afhankelijk van de nood zal er gekozen worden om ofwel met het volledige gezin ofwel afwisselend met verschillende subsystemen (vb. kind-mama, kind-papa, enkel de kinderen, enkel de ouders,…) aan de slag te gaan. Naarmate de therapeut en het gezin meer zicht krijgen op de aard en oorzaken van het probleem kan er ook gekozen worden om tijdelijk individuele therapie aan te bieden aan het kind bij een andere therapeut om dan later weer verder te gaan met het gezin als geheel.

Elk gezinslid leert zich doorheen de sessies beter kennen en krijgt de ruimte om zichzelf te uiten. Het gezin krijgt meer inzicht in hun sterktes, moeilijkheden, interactiestijlen en dergelijke meer. De nadruk in de therapie ligt niet op het individueel probleemgedrag of de symptomen maar op de werking van het gezin in het algemeen en hoe het gezin omgaat met dergelijke problemen. Wat heeft het gezin nodig om te kunnen omgaan met obstakels, veranderingen, verlies,…? Samen nadenken en experimenteren zodat men niet meer lijkt vast te zitten en weer verder als gezin op pad kan gaan, dat is het gedeelde doel.

Afronding

Wanneer de initiële klachten naar jullie aanvoelen voldoende gedaald zijn en de hulpvragen beantwoord werden, kan er afgerond worden. Dit wordt gedurende enkele sessies voorbereid door onder andere stil te staan bij de vooruitgang die jullie geboekt hebben en waar jullie het nog moeilijk mee hebben. Alternatieve hulp, steunbronnen en beschermende factoren worden samen in kaart gebracht. Wanneer het voor jullie goed aanvoelt, wordt de frequentie van de sessies afgebouwd en uiteindelijk stopgezet.

Module wat volwassenen

Module voor wie

module team

Module tarieven