Relatietherapie: werkwijze

Hoewel elk traject uniek is en er veel belang wordt gehecht aan hulp op maat, kunnen er verschillende gelijklopende stappen worden onderscheiden.

Aanmelding

Het proces begint bij de aanmelding. Een aanmelding kan je telefonisch doen, of via het formulier op deze website. Meer informatie hierover vind je op de pagina 'Maak een afspraak'.

Intake

Het intakegesprek gaat door met de therapeut die jullie als koppel verder zal begeleiden. Na een eerste kennismaking worden de klachten verkend en gaan we samen op zoek naar een of meer afgebakende hulpvragen van het systeem. In het geval van relatietherapie is het belangrijk dat beide partners aanwezig zijn op dit intakegesprek zodat de meerzijdige partijdigheid van de therapeut zoveel mogelijk gevrijwaard kan worden. Daarnaast wordt tijdens dit gesprek tijd gemaakt voor wat praktische informatie en afspraken zodat u zich een beeld kan vormen van wat u wel of niet mag verwachten. Na het intakegesprek wordt er zowel bij het koppel als bij de therapeut getoetst of er sprake is van een werkbare therapeutische relatie.

Therapiefase

Via verschillende methodieken worden de moeilijkheden verdiept en de hulpvraag scherp gesteld. Er wordt op zoek gegaan naar de oorzaken van deze moeilijkheden en indien nodig is er ruimte voor psycho-educatie. De nadruk ligt echter niet op het verleden maar wel op het heden en de toekomst als koppel. Naast de moeilijkheden en terugkerende patronen, worden ook de sterktes van het koppel in kaart gebracht die ingezet kunnen worden om nieuwe vaardigheden of communicatiestijlen onder de knie te krijgen.

Tijdens de sessies zal de therapeut geen partij kiezen of oplossingen aanreiken maar wel een omgeving creëren waarin er vrijuit en met respect kan gepraat worden. De therapeut zal jullie nieuwe perspectieven bieden en uitdagen om uit jullie comfortzone te stappen. De therapeut is alert voor de noden van beide partners en respecteert jullie tempo.

Op regelmatige basis worden de gesprekken ook samen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd zodat de therapie zo nauw mogelijk aansluit bij de noden en verwachtingen van beide partijen.

Afronding

Wanneer de initiële klachten naar jullie aanvoelen voldoende gedaald zijn en de hulpvragen beantwoord werden, kan er afgerond worden. Dit wordt gedurende enkele sessies voorbereid door onder andere stil te staan bij de vooruitgang die jullie geboekt hebben en waar jullie het nog moeilijk mee hebben. Alternatieve hulp, steunbronnen en beschermende factoren worden samen in kaart gebracht. Wanneer het voor jullie goed aanvoelt, wordt de frequentie van de sessies afgebouwd en uiteindelijk stopgezet.

Module wat volwassenen

Module voor wie

module team

Module tarieven