Psychotherapie volwassenen: wat

Psychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is om iemand met psychische klachten of problemen te helpen. In psychotherapie neemt de therapeut jou als uniek individu als uitgangspunt. Samen met jou wordt een antwoord gezocht op vragen als: wat voor iemand ben je? Hoe sta je in het leven? Hoe ervaar je je eigen klachten? Hoe kijk je naar andere mensen? Hoe voel je je in de huidige situatie? Deze vragen nemen voor de therapeut minstens even veel plaats is als de vraag naar de oorzaak van je klachten. Hoe je klachten tot stand kwamen en waar de oorzaak precies ligt, wordt ook samen met jou onderzocht, maar deze vragen worden gesteld in het licht van je persoonlijke levenssituatie. De therapeut gaat met andere woorden als het ware door jouw bril naar de klachten kijken, om op die manier de betekenis van de klachten te proberen begrijpen, samen met jou, tot het voor jou van binnenuit duidelijk is, en je contact ervaart met datgene waar het precies om gaat.

Verder wordt in psychotherapeut geluisterd naar jouw ideeën over hoe je de klacht graag zou zien veranderen, en worden de doelstellingen van de therapie in overleg met jou bepaald. De therapeut probeert een klimaat te scheppen waarbinnen je je eigen oplossingen voor een probleem kan vinden, waarbij aandacht is voor jouw normen en waarden hier omtrent.

Binnen psychotherapie worden klachten gezien als een uiting (of symptomen) van een verstoord proces. Je voelt dat er een kloof is tussen wat je denkt, voelt en doet, en tussen wie je graag zou willen zijn en wie je momenteel bent. Vaak heb je het gevoel 'vast te zitten', 'er niet meer uit te geraken of 'in cirkels te draaien'. In psychotherapie wordt geprobeerd om vastgelopen processen van voelen, doen en denken weer in beweging te krijgen, zodat je weer verder kunt met je persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kunnen elementen uit je huidige levenssituatie aan bod komen, maar ook ervaringen uit het verleden kunnen ter sprake komen.

Tenslotte zal de therapeut zijn werkwijze aanpassen aan wat jij nodig hebt. Dit betekent dat zowel de inhoud als de vorm van een sessie varieert van persoon tot persoon. Soms zal er gepraat worden over wat er momenteel speelt in je leven, op andere momenten zal het eerder gaan over hoe je je vanbinnen voelt, soms kunnen er opdrachten gegeven worden,... De keuze van vorm en inhoud van de sessie zullen steeds afgestemd zijn op jouw eigen voorkeuren, jouw problemen, de fase van de therapie en de persoonlijke stijl van de therapeut. De therapeut probeert in te spelen op alles wat jouw persoonlijk proces kan stimuleren.

 

Module voor wie

module werkwijze

module team

Module tarieven