Psychotherapie kinderen & jongeren: tarieven & terugbetaling


Tarieven

Soort sessie Tarief
Intake (60 min) 70 euro
Belevingsonderzoek kind/jongere per sessie (45 min) 70 euro
Oudergesprek tijdens belevingsonderzoek (60 min) 80 euro
Adviesgesprek (90 minuten) 140 euro
Individuele therapie kind/jongere (45 min) 70 euro
Ouderbegeleiding (60 min) 80 euro
Gezinsbegeleiding (60 min) 80 euro

 

De sessies dienen betaald te worden na afloop. Dit kan cash of met de Payconiq by bancontact-app.
Meer info over deze app en uitleg over hoe hem te downloaden kan je hier vinden.

Sessies dienen ten laatste 48 uur op voorhand afgezegd te worden, indien dit niet gebeurt zal het volledig tarief aangerekend worden.

 

Terugbetaling

Hieronder kan je een overzicht vinden van de mogelijkheden voor terugbetaling. Deze terugbetaling is afhankelijk van je ziekenfonds. De psycholoog zal je vragen bij welk ziekenfonds je aangesloten bent, en zal zorgen voor de ingevulde documenten. Deze documenten worden meegegeven vanaf het moment dat het minimum aantal sessies bereikt is (zoals bepaald door het ziekenfonds), of wanneer de therapie afgerond wordt in het geval er minder sessies doorlopen worden.

Ziekenfonds Terugbetalingsmogelijkheden
Christelijke Mutualiteit (CM)

Er zijn tot 24 tegemoetkomingen per lid voorzien (eenmalig in het leven). Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Solidaris (vroegere Bond Moyson) Er wordt tot 50 procent terugbetaald, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Voor leden met verhoogde tegemoetkoming is dit tot 30 euro.
Helan (vroegere OZ en Partena) Er wordt een tegemoetkoming van 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Er wordt een tegemoetkoming voorzien van 10 euro per sessie, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.

Vlaams & neutraal ziekenfonds

Er wordt een tegemoetkoming voorzien van 10 euro per sessie, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.

Liberale mutualiteit  Er wordt een tegemoetkoming voorzien van 20 euro per sessie, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.

 

Module wat kinderen en jongeren

Module voor wie

module werkwijze

module team