Supervisie: Voor wie

Momenteel kan je in de praktijk terecht voor supervisie wanneer je werkt met kinderen, jongeren en hun ouders. Zowel psychologen in opleiding, voor het jaar gesuperviseerde praktijk, als (beginnende) psychologen en orthopedagogen die werken in een klinische setting zijn welkom.

In supervisie kunnen onderstaande thema's aan bod komen:

  • De cliënt en wat er aan de hand is
  • Mogelijke interventies
  • De relatie tussen de cliënt en jou
  • Zaken die zich bij jou als psycholoog/orthopedagoog afspelen bij het begeleiden van de cliënt
  • De context van de cliënt en de psychologische begeleiding
  • ...

Naast het bespreken van specifieke casussen, kan het in supervisie ook gaan over meer algemene thema's zoals jouw stijl als psycholoog/orthopedagoog, structuur van begeleidingsprocessen, specifieke thema's/problematieken waarmee je het moeilijk hebt, samenwerking met anderen,...

Module wat volwassenen

module werkwijze

module team

Module tarieven