Relatietherapie: wat

Mentaal kan er je heel wat bezighouden: kwetsuren uit het verleden die plots de kop op steken of hedendaagse obstakels die niet te overwinnen zijn. Het is belangrijk om hieraan te werken teneinde de draad weer op te kunnen pikken en je leven vorm te kunnen geven op een manier die goed aanvoelt voor jezelf.

Dit is uiteraard niet altijd eenvoudig ...

In een relatie heb je élk zo’n mentale rugzak waarmee je soms worstelt en die de relatie hoe dan ook beïnvloedt. Vaak is het ook niet makkelijk om je eigen behoeften te uiten naar je partner toe of rekening te houden met de behoeften van de ander. In veel gevallen blijven partners daarom vastzitten in steeds terugkerende patronen. Hoewel je je in een relatie bevindt, kan je je op dergelijke momenten erg alleen en onbegrepen voelen.

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie waarbinnen een veilig klimaat wordt gecreëerd zodat het mogelijk wordt om elkaars gevoelens en behoeften te leren kennen. Vaak kan je via een andere manier van communiceren nieuwe vaardigheden aanleren zodat je op een minder oppervlakkig niveau met elkaar leert spreken over onderwerpen die er echt toe doen.

Module voor wie

module werkwijze

module team

Module tarieven