Supervisie: Team

Annelien Mees

Ik ben Annelien, klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor. Ik werk sinds 2013 als kinder- en jongerenpsycholoog in een psychotherapiegroepspraktijk, waar ik samen met kinderen, jongeren en hun ouders op zoek ga naar verandering. Daarnaast geef ik les in de Bachelor Toegepaste Psychologie aan een hogeschool. Ik deed voordien ervaring op binnen verschillende settings, als zorgcoördinator in een basisschool, als kinderpsycholoog op een dienst pediatrie en als psycholoog in het buitengewoon onderwijs. 

Sinds 2020 ben ik erkende supervisor bij VVKP, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen. Om me hier verder in te kwalificeren volg ik momenteel de opleiding tot supervisor voor psychotherapie en Klinisch-Psychologische behandeling aan de Universiteit Antwerpen.

Als supervisor vind ik het belangrijk om op een empathische manier met jou mee te zoeken hoe je jouw leerproces als (beginnende) psycholoog/orthopedagoog vorm kan geven. Elke psycholoog/orthopedagoog heeft zijn eigen leerpunten en eigen sterktes/kwaliteiten. Samen vatten we de zoektocht aan hoe je jouw sterktes kan inzetten in je begeleidingen, en hoe je kan groeien in je leerpunten. De eerste jaren als psycholoog/orthopedagoog kunnen best spannend en zoekend aanvoelen, het kan dan helpend zijn om iemand naast jou te hebben, die de worstelingen (h)erkent en jou helpt meegroeien tot een meer stevige, standvastige psycholoog/orthopedagoog. Ik ga die uitdaging graag met je aan!

 

Op een rijtje:

 • Master in de psychologie, optie klinische psychologie (UGent, 2012)
 • Postgraduaat “Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren" (UAntwerpen, 2017)
 • Opleiding 'Supervisor voor psychotherapie en Klinisch-Psychologische behandeling' (UAntwerpen, 2021)
 • Ervaring:
  • Kinderen- en jongerentherapeut in psychotherapiegroepspraktijk
  • Docent Toegepaste Psychologie aan een hogeschool
  • Psycholoog in het bijzonder onderwijs
  • Kinderpsycholoog op een afdeling pediatrie
  • Zorgcoördinator in het basisonderwijs
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 892112213
 • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 263949
 • Lidmaatschappen bij BFP, VVKP, VVCEPC en BWP
 • Voorzitter van Psychologenkring Scheldekracht
 • Erkend als supervisor bij VVKP

Module wat volwassenen

Module voor wie

module werkwijze

Module tarieven