Gezinstherapie: voor wie

Vaak is een eerste signaal dat een gezin nood heeft aan ondersteuning een bezorgdheid rond het kind. Hieronder zijn een aantal veel voorkomende moeilijkheden opgelijst die een aanleiding kunnen zijn tot de opstart van gezinstherapie. Dit lijstje is niet limitatief. Als je twijfelt of we jullie verder kunnen helpen, kan je steeds contact met ons opnemen via onze contactpagina.

  • Gedragsproblemen: vb. agressie, opstandig gedrag
  • Emotionele problemen: vb. angst, verdriet, depressie, laag zelfbeeld
  • Hechtingsproblemen
  • Schoolmoeilijkheden: vb. schoolmoeheid, pesten
  • Opvoedingsproblemen: vb. niet gehoorzamen
  • Omgaan met: trauma, echtscheiding, verlies
  • Gezinsproblemen: vb. aanpassen aan nieuw samengesteld gezin, conflicten
  • ...

Module wat volwassenen

module werkwijze

module team

Module tarieven