Gezinstherapie: team

Lynn Vercauteren

Ik ben Lynn, klinisch psycholoog en psychotherapeut i.o.. Als psycholoog ben ik iemand die zich erg empathisch opstelt naar mensen en hun verhaal. Echtheid en de tijd nemen om vertrouwen op te bouwen zijn voor mij erg belangrijk en staan centraal in onze relatie, om van daaruit aan de slag te kunnen gaan met jouw zorgen.

In therapie vind ik het belangrijk om stil te staan bij jou en jouw verhaal. Steeds als er iets gebeurt in ons leven, geven we deze zaken betekenis met onze eigen visie en blik. Ik ben benieuwd om die eigen visie en blik van jou te leren kennen, en de zaken vanuit jouw beleving te proberen begrijpen. Momenten dat het even niet meer lukt, kan het soms lijken alsof 'jouw verhaal' alleen maar uit problemen bestaat, zonder ruimte voor het al andere. In therapie proberen we de balans te herstellen tussen stilstaan bij bepaalde zaken en daarnaast ruimte te maken voor al dat andere dat er ook is in jouw leven. Zo kan je terug keuzemogelijkheden ervaren en je eigen verhaal herschrijven.

Ik vind het daarnaast belangrijk om onze focus te verleggen naar jouw omgeving en de mensen rondom jou. Mensen zijn relationele wezens, we zoeken verbinding, steun bij anderen. Binnenin jezelf kunnen er veranderingen ontstaan, maar aandacht geven aan de relaties met mensen die voor jou belangrijk zijn, kan voor de nodige steun zorgen in een herstelproces. Vragen waar we kunnen bij stilstaan zijn:
Hoe ga je om met de mensen in je leven die van belang zijn?
Hoe vraag je steun?
Hoe verhoud je je naar jouw familie/vrienden/geliefden/collega's?
Welke relaties voelen zwaar aan voor je persoonlijke groei en hoe kan je hier toch mee omgaan en zonder over je eigen grenzen te gaan?
...

Graag ga ik met jou op pad om al deze zaken onder de loep te nemen en te werken aan jouw verhaal.

Op een rijtje:

  • Master in de psychologie, optie klinische psychologie (UGent, 2015)
  • Permanente vorming 'Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie' (UGent, 2024)
  • Ervaring:
    • Psycholgisch begeleider in een psychiatrisch centrum
  • Erkenningsnummer psychologencommissie: 922124111
  • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 
  • Lidmaatschappen bij BFP, VVKP en EMDR Belgium
  • Erkend bij verschillende mutualiteiten als psycholoog/psychotherapeut in het kader van terugbetaling

Module wat volwassenen

Module voor wie

module werkwijze

Module tarieven