Psychotherapie volwassenen: team

Gijs Frederix

Ik ben Gijs, klinisch psycholoog en psychotherapeut i.o.. Ik volg een vierjarige psychotherapie-opleiding aan de Universiteit van Antwerpen: postgraduaat 'Integratieve psychotherapie: optie volwassenen'. Dit doe ik als een uitbreiding op mijn masterdiploma Klinische Psychologie. Ik deed 2 jaar ervaring op in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), waar ik als klinisch psycholoog-psychotherapeut aan de slag was met volwassenen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Daarnaast werkte ik als psychologisch begeleider in een project van beschut wonen voor psychiatrische patiënten. Verder heb ik ervaring als klinisch psycholoog-psychotherapeut op een afdeling voor dagbehandeling in een psychiatrisch centrum.

In therapie staat voor mij de beleving van de cliënt centraal. Voor veel mensen is dit nieuw of ongewoon, maar ik wil hier graag samen met hen ruimte voor (leren) maken en stilstaan bij de emoties die ze ervaren bij hun levenssituatie en de klachten. Op die manier kunnen ze tot een meer doorleefde ervaring van het leven en de moeilijkheden komen en zullen ze minder belemmering ervaren rond deze thema's. Verder stel ik dingen in vraag, die in het leven van de cliënt vanzelfsprekend zijn geworden, en sta ik stil bij dingen waar niet meer bij stil gestaan wordt. Ik zie de interactie tussen de cliënt en mezelf als een instrument om met de moeilijkheden in het leven van de cliënt om te gaan. Het doel van therapie voor mij is dan ook dat mensen weer verder kunnen met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze terug keuzemogelijkheden krijgen waar ze vastgelopen waren.

Op een rijtje:

 • Master in de psychologie, optie klinische psychologie (UGent, 2013)
 • Postgraduaat “Integratieve psychotherapie: optie volwassenen" (UAntwerpen, 2020)
 • Ervaring:
  • Klinisch psycholoog-psychotherapeut voor volwassenen in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
  • Klinisch psycholoog-psychotherapeut in een afdeling voor dagbehandeling in een psychiatrisch centrum
  • Psychologisch begeleider in een project van beschut wonen met psychiatrische patiënten
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 801113809
 • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 264715
 • Lidmaatschappen bij BFP, VVKP, VVCEPC, VVGT, BWP en EMDR Belgium
 • Erkend bij alle mutualiteiten als psycholoog/psychotherapeut in het kader van terugbetaling

 

Lynn Vercauteren

Ik ben Lynn, klinisch psycholoog en psychotherapeut i.o.. Als psycholoog ben ik iemand die zich erg empathisch opstelt naar mensen en hun verhaal. Echtheid en de tijd nemen om vertrouwen op te bouwen zijn voor mij erg belangrijk en staan centraal in onze relatie, om van daaruit aan de slag te kunnen gaan met jouw zorgen.

In therapie vind ik het belangrijk om stil te staan bij jou en jouw verhaal. Steeds als er iets gebeurt in ons leven, geven we deze zaken betekenis met onze eigen visie en blik. Ik ben benieuwd om die eigen visie en blik van jou te leren kennen, en de zaken vanuit jouw beleving te proberen begrijpen. Momenten dat het even niet meer lukt, kan het soms lijken alsof 'jouw verhaal' alleen maar uit problemen bestaat, zonder ruimte voor het al andere. In therapie proberen we de balans te herstellen tussen stilstaan bij bepaalde zaken en daarnaast ruimte te maken voor al dat andere dat er ook is in jouw leven. Zo kan je terug keuzemogelijkheden ervaren en je eigen verhaal herschrijven.

Ik vind het daarnaast belangrijk om onze focus te verleggen naar jouw omgeving en de mensen rondom jou. Mensen zijn relationele wezens, we zoeken verbinding, steun bij anderen. Binnenin jezelf kunnen er veranderingen ontstaan, maar aandacht geven aan de relaties met mensen die voor jou belangrijk zijn, kan voor de nodige steun zorgen in een herstelproces. Vragen waar we kunnen bij stilstaan zijn:
Hoe ga je om met de mensen in je leven die van belang zijn?
Hoe vraag je steun?
Hoe verhoud je je naar jouw familie/vrienden/geliefden/collega's?
Welke relaties voelen zwaar aan voor je persoonlijke groei en hoe kan je hier toch mee omgaan en zonder over je eigen grenzen te gaan?
...

Graag ga ik met jou op pad om al deze zaken onder de loep te nemen en te werken aan jouw verhaal.

Op een rijtje:

 • Master in de psychologie, optie klinische psychologie (UGent, 2015)
 • Permanente vorming 'Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie' (UGent, 2024)
 • Ervaring:
  • Psycholgisch begeleider in een psychiatrisch centrum
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 922124111
 • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 
 • Lidmaatschappen bij BFP, VVKP en EMDR Belgium
 • Erkend bij verschillende mutualiteiten als psycholoog/psychotherapeut in het kader van terugbetaling

Module wat volwassenen

Module voor wie

module werkwijze

Module tarieven