Psychotherapie volwassenen: team

Gijs Frederix

Ik ben Gijs, klinisch psycholoog en psychotherapeut i.o.. Ik volg een vierjarige psychotherapie-opleiding aan de Universiteit van Antwerpen: postgraduaat 'Integratieve psychotherapie: optie volwassenen'. Dit doe ik als een uitbreiding op mijn masterdiploma Klinische Psychologie. Ik deed 2 jaar ervaring op in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), waar ik als klinisch psycholoog-psychotherapeut aan de slag was met volwassenen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Daarnaast werkte ik als psychologisch begeleider in een project van beschut wonen voor psychiatrische patiënten. Verder heb ik ervaring als klinisch psycholoog-psychotherapeut op een afdeling voor dagbehandeling in een psychiatrisch centrum.

In therapie staat voor mij de beleving van de cliënt centraal. Voor veel mensen is dit nieuw of ongewoon, maar ik wil hier graag samen met hen ruimte voor (leren) maken en stilstaan bij de emoties die ze ervaren bij hun levenssituatie en de klachten. Op die manier kunnen ze tot een meer doorleefde ervaring van het leven en de moeilijkheden komen en zullen ze minder belemmering ervaren rond deze thema's. Verder stel ik dingen in vraag, die in het leven van de cliënt vanzelfsprekend zijn geworden, en sta ik stil bij dingen waar niet meer bij stil gestaan wordt. Ik zie de interactie tussen de cliënt en mezelf als een instrument om met de moeilijkheden in het leven van de cliënt om te gaan. Het doel van therapie voor mij is dan ook dat mensen weer verder kunnen met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze terug keuzemogelijkheden krijgen waar ze vastgelopen waren.

Op een rijtje:

 • Master in de psychologie, optie klinische psychologie (UGent, 2013)
 • Postgraduaat “Integratieve psychotherapie: optie volwassenen" (UAntwerpen, 2020)
 • Ervaring:
  • Klinisch psycholoog-psychotherapeut voor volwassenen in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
  • Klinisch psycholoog-psychotherapeut in een afdeling voor dagbehandeling in een psychiatrisch centrum
  • Psychologisch begeleider in een project van beschut wonen met psychiatrische patiënten
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 801113809
 • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 264715
 • Lidmaatschappen bij BFP, VVKP, VVCEPC, VVGT, BWP en EMDR Belgium
 • Erkend bij alle mutualiteiten als psycholoog/psychotherapeut in het kader van terugbetaling

 

Phaedra Meert

Later meer

Module wat volwassenen

Module voor wie

module werkwijze

Module tarieven