Gezinstherapie: wat

Gezinstherapie is een systemische therapievorm die zich richt op het volledige gezin. Kinderen en jongeren zijn immers onlosmakelijk met hun gezin verbonden.

Moeilijkheden bij kinderen kunnen zich stellen bij de overgang naar een volgende ontwikkelingsfase alsook bij de verschillende levensfasen van een gezin. Elk gedrag heeft een invloed op de andere gezinsleden en wordt dan ook best in dit licht gezien indien men tot een lange-termijn-oplossing wil komen waarbij alle gezinsleden zich goed voelen.

Gezinstherapie is aangewezen bij elk gezin dat moeilijkheden ervaart of bezorgdheden heeft en hier samen met het hele gezin wil aan werken. Hoewel opvoedingskwesties kunnen besproken worden, mag gezinstherapie niet verward worden met opvoedingsondersteuning of gezinsbegeleiding. De therapeut is vooral nieuwsgierig naar de kwaliteiten en krachten van het gezin en wil deze mobiliseren zodat het gezin zich sterk genoeg voelt om met veranderingen, tegenslag en nieuwe uitdagingen te kunnen omgaan.

Module voor wie

module werkwijze

module team

Module tarieven