Psychotherapie kinderen & jongeren: team

Annelien Mees

Ik ben Annelien, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik werk sinds 2013 als kinder- en jongerenpsycholoog in een psychotherapiegroepspraktijk, waar ik samen met kinderen, jongeren en hun ouders op zoek ga naar verandering. Daarnaast geef ik les in de Bachelor Toegepaste Psychologie aan een hogeschool. Ik deed voordien ervaring op binnen verschillende settings, als zorgcoördinator in een basisschool, als kinderpsycholoog op een dienst pediatrie en als psycholoog in het buitengewoon onderwijs. 

Ik vind het belangrijk om samen met kinderen, jongeren en ouders op zoek te gaan naar wat er aan de hand is, om dan samen tot een nieuwe manier te komen om met moeilijk gedrag of lastige situaties om te gaan. Hierbij vertrek ik vanuit de beleving van het kind, de jongere en zijn/haar ouders, met als doel elkaar beter te begrijpen en aan te voelen. Om zelf beter te kunnen begrijpen wie wat met welk gedrag wil zeggen, volgde ik een verdiepende therapieopleiding aan de UAntwerpen: “Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren". Deze opleiding helpt mij om via speltherapie, gesprekstherapie, creatieve technieken en psychodrama op zoek te gaan naar de betekenis van de klachten en biedt mij inspiratie om te zoeken naar mogelijkheden tot verandering. Ik ben een erkende klinisch psycholoog en lid van BFP (Belgische Federatie Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVCEPC (Vlaamse Vereniging van Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapeuten en Counselers) en BWP (Beroepsvereniging voor Wetenschappelijke Psychotherapie). Omdat ik kwaliteitsvol werken belangrijk vind en mij wil inzetten voor het verbinden van psychologen in de regio, engageer ik me als voorzitter van Psychologenkring Scheldekracht.

Op een rijtje:

 • Master in de psychologie, optie klinische psychologie (UGent, 2012)
 • Postgraduaat “Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren" (UAntwerpen, 2017)
 • Ervaring:
  • Kinderen- en jongerentherapeut in psychotherapiegroepspraktijk
  • Docent Toegepaste Psychologie aan een hogeschool
  • Psycholoog in het bijzonder onderwijs
  • Kinderpsycholoog op een afdeling pediatrie
  • Zorgcoördinator in het basisonderwijs
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 892112213
 • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 263949
 • Lidmaatschappen bij BFP, VVKP, VVCEPC en BWP
 • Voorzitter van Psychologenkring Scheldekracht
 • Erkend bij alle mutualiteiten als psycholoog/psychotherapeut in het kader van terugbetaling

 

Liliana Lakatosova

Ik ben Liliana, klinisch psycholoog en psychotherapeut i.o.. Doorheen de jaren heb ik de kans gehad om zowel in het binnenland als in het buitenland te werken met kinderen, jongeren en hun gezin in uiteenlopende settings. Momenteel werk ik als kinder- en jongerenpsycholoog in twee psychotherapiegroepspraktijken, waaronder Psylodie.

Ik ondersteun kinderen, jongeren en hun gezinnen in hun zoektocht om de moeilijkheden, die het dagelijks functioneren hinderen, te verhelderen. Die moeilijkheden kunnen heel specifiek zijn, maar soms ook heel vaag. Ze kunnen gepaard gaan met heel wat gevoelens en gedachten die je als kind, jongere of ouder soms moeilijk kan plaatsen, en waarvan het niet altijd precies duidelijk is waar ze vandaan komen.

Met behulp van gesprekstherapie, speltherapie en creatieve therapie geef ik jou, zowel kind als ouder, de kans om jouw verhaal te brengen. We doen dit in een veilige en vertrouwde omgeving en ik neem de nodige tijd om zonder oordelen te luisteren. In dialoog proberen we betekenis te geven aan hetgeen je brengt in je verhaal. Het tempo bepaal je zelf, aangezien jij auteur bent van het verhaal. Door het onder woorden brengen van jouw innerlijke ervaringen en stil te staan bij moeilijke emoties, kunnen dingen een plaats krijgen. JOUW verhaal staat binnen de therapie centraal en dit zorgt ervoor dat ik iedere zoektocht uniek zal benaderen. Samen zoeken we naar een traject op maat.

Op een rijtje: 

 • Master in de Psychologie, optie Klinische Psychologie (UGent, 2021). 
 • Permanente vorming Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief’ (UGent, 2025). 
 • Ervaring: 
  • Klinisch psycholoog-psychotherapeut i.o. voor kinderen, jongeren en gezinnen in een multidisciplinaire groepspraktijk
  • Sociotherapeut op een intensieve behandelunit voor jongeren
  • Klinisch psycholoog voor (jong)volwassenen op een buitenlandse psychiatrische afdeling
  • Klinisch psycholoog i.o. voor jongeren in een gesloten psychiatrische afdeling 
  • Vrijwilliger op een afdeling angst-, stemming- en persoonlijkheidsstoornissen voor volwassenen 
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 982130919
 • Visumnummer FOD Volksgezondheid: 337830
 • Lidmaatschappen bij BFP en VVKP
 • Erkend bij verschillende mutualiteiten als psycholoog/psychotherapeut in het kader van terugbetaling 

 

Module wat kinderen en jongeren

Module voor wie

module werkwijze

Module tarieven