Psychotherapie kinderen & jongeren: wat

Als ouder wil je graag dat je kind kan genieten van het leven, gelukkig is, en zorgeloos kan opgroeien. Maar soms loopt het niet (meer) zo vlot als je zou willen. Je kind voelt zich niet goed, gedraagt zich anders dan anders, heeft het lastig,... Ook vanuit school kunnen er soms signalen komen dat er iets aan de hand is. Je voelt dat er iets is, je weet niet goed wat jullie nog kunnen doen. Hoe hard je ook probeert, je krijgt het gevoel dat jullie er niet meer alleen uitkomen. 

Als jongere zijn er soms zaken waar je moeilijk met iemand over kan praten. Je weet niet goed bij wie je terecht kan. Je merkt dat je ouders zich zorgen over je maken, maar je wil hen niet belasten met jouw problemen of je vreest dat ze je niet zullen begrijpen. Je zondert je af en wil met rust gelaten worden. Thuis kunnen er meer en meer ruzies zijn. Je weet niet meer hoe je hieruit kan raken. 

Psychotherapie voor kinderen en jongeren is een vorm van hulp die bedoeld is om een kind of jongere met psychische klachten of problemen te helpen. Kinderen en jongeren en hun ouders worden door ons begeleid en behandeld op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling en die zo goed mogelijk is afgestemd op hun problematiek. Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger zodat ze voor minder last zorgen in het hier en nu of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden. Meer informatie over hoe we precies te werk gaan, kan je vinden op onze pagina 'werkwijze'.

 

 

Module voor wie

module werkwijze

module team

Module tarieven