Psychotherapie volwassenen: werkwijze

Aanmelding

Het proces begint bij de aanmelding. Een aanmelding kan je telefonisch doen, of via het formulier op deze website. Meer informatie hierover vind je op de pagina 'Maak een afspraak'.

Intake

De intake staat voor de eerste gesprekken met de psycholoog. Tijdens een eerste gesprek wordt er kennis gemaakt met de psycholoog en met jou. Er wordt stil gestaan bij de aanmeldingsreden en de problemen worden kort verkend. Ook andere levensdomeinen komen aan bod, zodat de psycholoog een overzicht krijgt van jouw leefwereld. Ook wordt er informatie meegegeven over de werkafspraken, praktische informatie wat betreft tarieven en betalingen en worden de eerste afspraken gepland, indien je dat wenst. Uiteraard kan je na dit eerste gesprek nog even de tijd nemen om alles te laten bezinken en later te beslissen of je verder wil gaan.

Na het eerste gesprek volgen nog enkele sessies waarbij uitgebreid stil gestaan wordt bij je klachten, bij wie je bent als persoon en je belevingswereld. Het aantal sessies die deel uitmaken van de intake, wordt bepaald door de aard en ernst van je problematiek. Op het einde van de intake worden gezamelijk de doelstellingen voor de therapie bepaald.

Therapiefase

Samen met de psycholoog ga je op zoek naar elementen die je belemmeren om te zien wie je zou willen zijn of om te accepteren wie je bent. De psycholoog zal zelf geen oplossingen aanbieden, maar zal je helpen om je eigen oplossingen te zoeken en vinden. Er zal stilgestaan worden bij je ervaring en beleving, bij wat je van binnen voelt. Hierbij kunnen soms emoties loskomen, als verdriet, kwaadheid, blijheid,... Het is mogelijk dat het ongewoon is voor jou om hier aandacht aan te geven, of dat dit moelijk kan zijn. De psycholoog zal je bij dit proces aanmoedigen en ondersteunen, zodat moeilijke of pijnlijke ervaringen verwerkt kunnen worden. De psycholoog zal zijn eigen gedachten en gevoelens in het contact met jou ter sprake brengen, waardoor je een zicht kan krijgen op wat je bij iemand anders oproept. Door deze processen zal u gaandeweg anders tegen jezelf en de problemen aankijken. 

In de loop van de therapie zal je steeds meer dingen bij jezelf gaan (her)kennen. Dit zullen niet enkel moeilijke elementen zijn, maar ook sterke kanten van jezelf. Door hier meer zicht op te krijgen, zal het makkelijker worden om je eigen beperkingen te aanvaarden en om meer gebruikt te maken van je eigen sterktes en kwaliteiten. Hierdoor zal je beter kunnen omgaan met lastige of moeilijke situaties in je leven. De klachten zullen verminderen of verdwijnen.

In een langdurig therapieproces is het mogelijk dat je op existentiële thema's botst, zoals dood, fundamentele eenzaamheid, verantwoordelijkheid, de zin van het leven,... De psycholoog kan hierin je gesprekpartner zijn en zal met respect naar je luisteren. Door hierbij stil te staan, kan je nadenken over de invulling die je aan je (verdere) leven wil geven.

Afronding

Wanneer de zorgen die er aanvankelijk waren voldoende gedaald zijn, wordt er samen met jou bekeken om het therapeutisch proces af te ronden. Vaak is een eerste stap hierin het verminderen van de frequentie van de therapie, om te kijken of de veranderingen ook stand houden wanneer er minder ondersteuning is. Wanneer dit het geval is, worden een aantal afrondingssessies gepland. Hoe deze afrondingsfase concreet vormgegeven wordt, wordt bekeken samen met jou.

Module wat volwassenen

Module voor wie

module team

Module tarieven