Psychotherapie volwassenen: Werkwijze

De aanmelding gebeurt via een online invulformulier of telefonisch.

Intakegesprek

Het intake gesprek wordt gezien als een eerste kennismaking. We proberen een spreken op gang te brengen over wat jou tot hier heeft gebracht. Daarnaast zal er ook tijd gemaakt worden om praktische zaken te overlopen i.v.m. betaling, frequentie van de sessies, duur van de sessie, terugbetaling, enz.

Verkennende fase

We nemen samen de tijd om te exploreren waar en wanneer je vast komt te zitten. Binnen deze fase gaan we verder verhelderen waar je tegenaan lijkt te botsen. Jouw beleving staat hierbij centraal. Ik geef jou de tijd om kennis te maken met deze vorm van gesprekken.Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om plots alle ruimte te mogen innemen.

Na een aantal sessies bekijken we onderling hoe we de samenwerking verder zien. De werkwijze van de behandeling gebeurt steeds in overleg en dialoog. De frequentie van de sessies ligt niet vast en kan samen besproken worden.

Verdere hulpverlening

In therapie geef ik je de ruimte om vrij te kunnen spreken over alles wat je bezighoudt. Dat houdt in dat alle twijfels, fantasie├źn, idee├źn, vragen of moeilijkheden mogen uitgesproken worden. Het starten van een therapie bij mij geeft jou de kans om te spreken over jouw verhaal binnen een vertrouwde omgeving zonder vooroordelen. De aanpak zal verschillend zijn voor iedereen die zich aanmeldt. We zoeken samen naar een manier om het spreken over deze moeilijkheden te op gang te brengen en om deze te kunnen verwerken en bewerken. Het spreken over deze moeilijkheden kan soms pijnlijk zijn, maar het kan ook opluchten en nieuwe inzichten bieden.

Module wat volwassenen

Module voor wie

module team

Module tarieven