Psychotherapie volwassenen: Tarieven & terugbetaling

Tarieven

Soort sessie Tarief
Intake 70 euro
Individuele therapie 60 euro

 

De sessies dienen betaald te worden na afloop. Dit kan cash of met de Payconiq by bancontact-app.
Meer info over deze app en uitleg over hoe hem te downloaden kan je hier vinden.

Sessies dienen ten laatste 24 uur op voorhand afgezegd te worden, indien dit niet gebeurt zal het volledige tarief aangerekend worden.

"Voor 11 euro naar de therapeut"

In de media werd een tijdje geleden aangekondigd dat er een terugbetaling komt voor psychologische hulp. De overheid voorziet hiervoor een beperkt budget. Dit voorziene budget zal echter niet toelaten dat alle klinische psychologen en orthopedagogen in dit systeem al meteen zouden kunnen starten. Het is op dit moment nog even afwachten hoe dit stapsgewijs zal worden uitgerold, aan welke voorwaarden dit zal gekoppeld zijn en wat de gevolgen zullen zijn voor onze praktijk. Wij wachten dus samen met jullie nog even af en bezorgen jullie op deze pagina meer informatie wanneer er meer duidelijkheid is.

Terugbetaling vanuit het ziekenfonds

Hieronder kan je een overzicht vinden van de mogelijkheden voor terugbetaling. Deze terugbetaling is afhankelijk van je ziekenfonds. De psycholoog zal je vragen bij welk ziekenfonds je aangesloten bent, en zal zorgen voor de ingevulde documenten. Deze documenten worden meegegeven vanaf het moment dat het minimum aantal sessies bereikt is (zoals bepaald door het ziekenfonds), of wanneer de therapie afgerond wordt in het geval er minder sessies doorlopen worden.

 

Ziekenfonds Terugbetalingsmogelijkheden
Christelijke mutualiteit (CM)

Tot en met 25 jaar en indien je kinderbijslag geniet zijn er tot 24 tegemoetkomingen per lid voorzien (eenmalig per leven). Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.
Voor alle andere volwassenen zijn er maximaal 24 tegemoetkomingen per lid voorzien (eenmalig). Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15 euro.

Solidaris (vroegere Bond Moyson)

Tot en met 25 jaar en indien je kinderbijslag geniet krijg je 20 euro per consultatie en tot 12 consultaties per jaar terugbetaald. Bij verhoogde tegemoetkoming wordt er 30 euro terugbetaald.
Alle andere volwassenen krijgen 10 euro per consultatie en tot 12 consultaties per jaar terugbetaald. Bij verhoogde tegemoetkoming wordt er 15 euro terugbetaald.

Helan (vroegere OZ en Partena) Er wordt 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen Er wordt een tegemoetkoming voorzien van 10 euro per sessie, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.
Vlaams & neutraal ziekenfonds Er wordt 10 euro per sessie terugbetaald, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.
Liberale mutualiteit Er wordt 10 euro per sessie terugbetaald, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.

Module wat volwassenen

Module voor wie

module werkwijze

module team