Psychotherapie kinderen & jongeren: Tarieven & terugbetaling

Tarieven

Sessie Tarief
Intake (60 min) 70 euro
Individuele sessie met kind/jongere (45 min) 60 euro
Oudergesprek (60 min) 70 euro
Gezinsgesprek (60 min) 70 euro

 

De sessies dienen betaald te worden na afloop. Dit kan cash of met de Payconiq by bancontact-app.
Meer info over deze app en uitleg over hoe hem te downloaden kan je hier vinden.

Sessies dienen ten laatste 24 uur op voorhand afgezegd te worden, indien dit niet gebeurt zal het volledig tarief aangerekend worden.

Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. Wanneer dit gebeurt, worden cliënten daar op voorhand over geïnformeerd.

"Voor 11 euro naar de therapeut"

In de media werd een tijdje geleden aangekondigd dat er een terugbetaling komt voor psychologische hulp. De overheid voorziet hiervoor een beperkt budget. Dit voorziene budget zal echter niet toelaten dat alle klinische psychologen en orthopedagogen in dit systeem al meteen zouden kunnen starten. Het is op dit moment nog even afwachten hoe dit stapsgewijs zal worden uitgerold, aan welke voorwaarden dit zal gekoppeld zijn en wat de gevolgen zullen zijn voor onze praktijk. Wij wachten dus samen met jullie nog even af en bezorgen jullie op deze pagina meer informatie wanneer er meer duidelijkheid is.

Terugbetaling vanuit het ziekenfonds

Hieronder kan je een overzicht vinden van de mogelijkheden voor terugbetaling. Deze terugbetaling is afhankelijk van je ziekenfonds. De therapeut zal je vragen bij welk ziekenfonds je aangesloten bent, en zal zorgen voor de ingevulde documenten. Deze documenten worden meegegeven vanaf het moment dat het maximum aantal terugbetaalde sessies bereikt is (zoals bepaald door het ziekenfonds), of wanneer de therapie afgerond wordt in het geval er minder sessies doorlopen worden.

Ziekenfonds Terugbetalingsmogelijkheden
Christelijke Mutualiteit (CM)

Er zijn tot 24 tegemoetkomingen per lid voorzien (eenmalig in het leven). Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Solidaris (vroegere Bond Moyson) Er wordt tot 50 procent terugbetaald, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Voor leden met verhoogde tegemoetkoming is dit tot 30 euro.
Helan (vroegere OZ en Partena) Er wordt een tegemoetkoming van 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Er wordt een tegemoetkoming voorzien van 10 euro per sessie, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.

Vlaams & neutraal ziekenfonds

Er wordt een tegemoetkoming voorzien van 10 euro per sessie, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar.

Liberale mutualiteit  Er wordt een tegemoetkoming voorzien van 20 euro per sessie, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.

Module wat kinderen en jongeren

Module voor wie

module werkwijze

module team