Psychotherapie kinderen & jongeren: Voor wie

Kinder- en jongerentherapeuten werken samen met kinderen, jongeren en hun ouders. Het is onmogelijk een allesomvattende lijst te maken van de problemen waarmee je bij ons terecht kan. De rode draad is vaak dat de moeilijkheden zich situeren op sociaal of emotioneel vlak, of eerder gedragsmatig zijn van aard. Voor kinderen en jongeren kan zich dit bijvoorbeeld uiten in:

 • Gedragsmoeilijkheden: agressie, woedebuien, moeilijk luisteren, teruggetrokken gedrag, heel onrustig en druk zijn, ...
 • Emotionele moeilijkheden: onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, somber zijn, piekeren, snel huilen, geprikkeld zijn, verlatingsangst, ...
 • Sociale problemen: pestgedrag, moeilijk sociaal contact, weinig vrienden kunnen maken, veel ruzies, weinig inlevingsvermogen, 'verkeerde' vrienden, ...
 • Problemen op school: bang om naar school te gaan, faalangst, moeite om dingen alleen te doen, ...
 • Verlieservaringen: rouw, echtscheiding, verhuis, ...
 • Trauma-ervaringen: misbruik, mishandeling, inbraak, brand, ongeluk, ...
 • Lichamelijke klachten die medisch niet (volledig) te verklaren zijn: buikpijn, hoofdpijn, druk op de borstkas, ...
 • Slaapproblemen: moeite met inslapen, moeite met doorslapen, ...
 • Eetproblemen: zorgen rond gewicht, eetbuien, ...
 • Ontwikkelingsproblemen: (terugvallen in) 'jong' gedrag, bedplassen, ...

Ook ouders kunnen voor ondersteuning en begeleiding bij ons terecht. Je kan ons contacteren bij bijvoorbeeld:

 • problemen in verband met bepaalde aspecten van de opvoeding
 • vastlopen in je rol als ouder
 • relatie met je kind die onder druk staat
 • bezorgdheden over de ontwikkeling van je kind
 • ruimere gezinsproblemen (ruzies, machtstrijd, ...)
 • ...

Daarnaast kunnen moeilijkheden ook veel vager tot uiting komen. Het gaat dan om zaken waarvan je aanvoelt dat er iets niet klopt, je maakt je ongerust maar je kan niet de vinger leggen op wat het exact is, ... . Ook dan kunnen we samen van start gaan en gezamenlijk op zoek gaan of therapie iets kan betekenen voor jullie.

Als je twijfelt of we jullie verder kunnen helpen, dan kan je steeds contact met ons opnemen. Op de contactpagina vind je hiervoor de mogelijkheden.

Module wat kinderen en jongeren

module werkwijze

module team

Module tarieven